Oświadczenie Pracownik

dla celów ustalenia obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego