Kontakt

 
Siedziba
Centrum Wspierania Edukacji  i Rozwoju  w Bydgoszczy
ul. Kordeckiego 12/6, 85-225 Bydgoszcz
Telefon: 881 772 008
FAX-1.: (52) 52 23 523
Fax-2: (52) 52 23 406

E-mail: info@cweir.pl
KRS: 0000539333 REGON: 360570827 NIP: 9532647244