Projekty rok: 2020

Akcja: Lato 2020
Tytuł zadania: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”
W ramach konkursu: Prowadzenie zorganizowanych form wypoczynku letniego – obozów, kolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży.
Ogłoszonym przez: Miasto Bydgoszcz – Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”
Przyznana kwota dotacji: 30 000,00 zł 

Akcja: Lato 2020
Tytuł zadania: „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może…”
W ramach konkursu: Prowadzenie zorganizowanych form

wypoczynku letniego – obozów, kolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży.
Ogłoszonym przez:Miasto Bydgoszcz – Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”
Przyznana kwota dotacji: 15 750,00 zł