Ratownik Medyczny

Oferta na Lato 2022
Ratownik Medyczny  z uprawnieniami WOPR

Opis stanowiska pracy

CWEiR przy współpracy z Towarzystwem „Nasze Szwederowo” z Bydgoszczy– jeden z największych organizatorów kolonii
w Polsce aktualnie prowadzi rekrutację na stanowisko:

Ratownika Medycznego z uprawnieniami WOPR kolonii/obozu cała Polska

Wymagania:

• uprawnienia do pełnienia funkcji Ratownika Medycznego (dyplom)

• uprawnienia do pełnienia funkcji Ratownika WOPR potwierdzone stosownymi zaświadczeniami-uprawnieniami,

• doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
• dyspozycyjność w okresie wakacji

Zapewniamy:

• atrakcyjne wynagrodzenie + ubezpieczenie NNW, OC,
•  transport na miejsce wypoczynku, zakwaterowanie, wyżywienie,
• pracę w młodym, zgranym zespole,
• możliwość rozwijania swoich umiejętności w pracy z dziećmi.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV + SKAN ZAŚWIADCZENIA-UPRAWNIEŃ
(w tytule wpisując: RATOWNIK-REKRUTACJA).

NA ADRES: rekrutacja@cweir.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883)”