Projekty rok: 2021

Projekt nr 1/2021-L

Lato 2021 – bezpieczne wakacje, będzie zabawa będą atrakcje.

Wypoczynek nad morzem z elementami profilaktyki
oraz aktywności sportowej dla dzieci i młodzieży.

Benificjentami projektu były dzieci w wieku 8-18 lat.

Projekt nie był finasowany w ramach konkursu ofert.

Całkowity koszt poniesiony przez organizatora: 102 650,00 zł

Projekt nr 2/2021-L

Lato 2021 – bezpieczne wakacje dla aktywnych.

Wypoczynek nad morzem z elementami profilaktyki zdrowia – senior 2021

Benificjentami projektu były osobyw w wieku 40-90 lat.

Projekt nie był finasowany w ramach konkursu ofert.

Całkowity koszt poniesiony przez organizatora: 84 721,00 zł

Projekt nr 3/2021-L

Lato 2021 – kolonie nad morzem

Tytuł zadania: „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może…” – kolonie nad morzem 2021
W ramach konkursu: Prowadzenie zorganizowanych formwypoczynku letniego – obozów, kolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży.

W ramach konkursu: Prowadzenie zorganizowanych formwypoczynku letniego – obozów, kolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży.
Ogłoszonym przez:Miasto Bydgoszcz – Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”

Przyznana kwota dotacji: 11 600,00 zł 
Koszt całkowity zadania: 61 560,50 z

Projekt nr 4/2021-L

Lato 2021 – kolonie w górach

Tytuł zadania: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”- Zakopane 2021
W ramach konkursu: Prowadzenie zorganizowanych form wypoczynku letniego – obozów, kolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”- Zakopane 2021
W ramach konkursu: Prowadzenie zorganizowanych form wypoczynku letniego – obozów, kolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży.
Ogłoszonym przez: Miasto Bydgoszcz – Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”

Przyznana kwota dotacji: 18 900,00 zł 
Koszt całkowity zadania: 107 296,80 zł