Lato-wypoczynki

WAKACJE 2020 z Centrum Wspierania Edukacji i Rozwoju (CWEiR)
przy współpracy z Towarzystwem „Nasze Szwederowo” (TNS) – zostały zakończone!!!

Rekrutacja na lato 2021 rozpocznie się najwcześniej w grudniu 2020!!!